sztolnia IMG 7404Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach to unikatowa atrakcja turystyczna i zabytek industrialny na skalę europejską. Kopalnia leży na Szlaku Zabytków Techniki i Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego. Została udostępniona do zwiedzania w 1976 r. Od 2016 r. trwają starania o wpisanie kopalni na listę UNESCO. Na wycieczkę podziemną trasą turystyczną na głębokości 40 metrów zaprosiła słuchaczy semestru IV LO2 wicedyrektor CKU mgr Jolanta Dembińska. Słuchaczami na ziemi i „pod ziemią” zaopiekował się przewodnik, który zapoznał zwiedzających z historią kopalni i górnictwa w regionie tarnogórskim. Słuchaczom w zwiedzaniu korytarzy kopalni towarzyszyli mgr Lucyna Barańska i mgr Bogdan Starzyczny. W części naziemnej trasy turystycznej można oglądać Skansen Maszyn Parowych, którego atrakcją jest przejazd minikolejką.

Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć w galerii.