W dniu 31 marca 2017 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie udostępniła wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w styczniu i lutym tego roku w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu najlepszy wynik uzyskali słuchacze i absolwenciw kształcący się w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podszespołów i zespołów pojazdów samochodowych) - skuteczność 100%,
  • technik transportu drogowego (kwalifikacja A.69. Eksplotacja środków transportu drogowego) - skuteczność 75%.

Także w pozostałych grupach zawodowych (technik geodeta, technik bhp) słuchacze i absolwenci Centrum Kształceenia Ustawicznego w Bytomiu uzyskali dobre wyniki (na poziomie i powyżej średniej krajowej).