FIRMY DEKLARUJĄCE WSPÓŁPRACĘ Z CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU:

CTC Sp. z o.o., 41-707 Ruda Śląska, ul. Radoszowska 1A

Tom Car Spółka Cywilna Tomasz Pandel & Rafał Gomułka, 41-933 Bytom, ul. Szymaly 11

AUTO SERWIS PIOTR MOSTEK, 41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2B

MARKET-POL TADEUSZ ZIENTECKI, 41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 5A

STANISŁAW LABUS MOTOKOMPLEKS PS TEAM, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 51


W ww. firmach praktykę zawodową mogą odbywać słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu kształcący się następujących zawodach i kwalifikacjach:

Technik transportu drogowego - Kwalifikacja A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Technik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych


 POWROT  REGULAMIN PRAKTYK

POWROT  PROGRAMY PRAKTYK

POWROT  ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI

POWROT  TERMINY I WYMIAR PRAKTYK

POWROT  KONTAKT