UWAGA:

  1. Słuchacze wyznaczeni do egzaminów poprawkowych (P) oraz egzaminów w terminie dodatkowym (TD) zobowiązani są do ustalenia terminu egzaminu z nauczycielem prowadzącym zajęcia z danego przedmiotu w czasie najbliższych zajęć na Wydziale Wieczorowym i na Wydziale Zaocznym.
  2. Kartę egzaminacyjną słuchacz wyznaczony do egzaminu poprawkowego (P) lub egzaminu w terminie dodatkowym (TD) pobiera w Sekretariacie (pok. 041).
  3. Kartę egzaminacyjną z wpisanymi ocenami i zaliczeniem egzaminu poprawkowego lub egzaminu w terminie dodatkowym słuchacz zobowiązany jest oddać w Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego.