Informacja dla osób, które przystąpiły do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w październiku 2016 r.

A. Absolwenci i słuchacze Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych - SPD (kwalifikacje: A.69, B.34, B.35, B.36 i Z.13)  ↔  Wyniki egzaminu i świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odbioru w Sekretariacie CKU (pok.041) w dniu 25 listopada 2016r. (piątek) od godziny 13.00 do godziny 15.30 i w dniach następnych w godzinach pracy Sekretariatu

B.   Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (kwalifikacje: B.18 i B.33)  ↔ Wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul.Mickiewicza 4, od dnia 25 listopada 2016r. (25 listopada - piątek wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 17.00. Od 28 listopada wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 - 15.00.)


Sekretariat CKU i OKE w Jaworznie nie udzielają informacji o wynikach egzaminu ani telefonicznie, ani pocztą elektroniczną.

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.