Wyklad 4.XIW piątek 4 listopada 2016 r. aula Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu dosłownie pękała w szwach. Ponad 300 osób przyszło na wykład dwóch znamienitych gości z królewskiego miasta Krakowa - Mieczysława Czumy i Leszka Mazana.
Wykład był zatytułowany "Austriackie gadanie". Według definicji prof. Jerzego Bralczyka austriackie gadanie, to "mówienie bez głębszego sensu i celu, próżne, niewarte uwagi...". Na innej stronie internetu znaleźć można z kolei, takie wyjaśnienie znaczenia tego powiedzenia: "Prawdopodobna etymologia powiedzenia wywodzi się z regulaminu austriackiej Izby Delegatów Rady Państwa, który ustanawiał, że posłom Rady nie można przerywać ich wypowiedzi; prowadziło to do okropnie długich i bezsensownych tyrad."  Podsumowując można by stwierdzić, że austriackie gadanie, to mówienie o wszystkim i niczym. Obydwaj wykładowcy temu zaprzeczyli, a nawet jeżeli nie, to i tak po dziewięćdziesięciu minutach słuchacze bardzo niechętnie opuszczali salę wykładową. Panowie bardzo umiejętnie podzielili się rolami.


Mieczysław Czuma opowiadał o Galicji i o Krakowie - dawnej stolicy Polski, siedzibie królów, siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieście, które stanowiło enklawę polskości po dokonanych przez zaborców trzech kolejnych rozbiorach Polski, mieście, z którego, tak naprawdę, pochodzi "wiedeński" sernik i mieście, do którego, uciekając z Rosji przed pogromem, skierowała się Chawa ukochana córka Tewji Mleczarza, bohatera musicalu Skrzypek na dachu. 
Leszek Mazan opowiadał o Wiedniu i Jego Cesarskiej Wysokości Franciszku Józefie I Habsburgu z bożej łaski, królu apostolskim Jerozolimy, cesarzu Austrii, królu Węgier, Czech i Moraw, Dalmacji, Chorwacji, Słowenii, Galicji, Lodomerii, Ilirii, wielkim księciu Siedmiogrodu, Toskany i Krakowa, księciu Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy, hrabi Tyrolu... Niech żyje!!!

Zobacz zdjęcia z WYKŁADU