W środę 3 listopada 2016 r. w Biurze Promocji Bytomia odbyła się uroczystość rozdania nagród w zorganizowanych, przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, miejskich rozgrywkach "Chłopskiej Szkoły Bizensu".

I miejsce zajęli i otrzymali statuetkę Bytomskiego Mistrza Bizensu 2016 - słuchacze Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej - Stefania DrożniewiczMarian Porada. Nagrodę wręczył im Przewodniczący Bytomskiej Rady Biznesu - Krzysztof Gajos.

Mistrz Biznesu
(fot. Hubert Klimek)

II miejsce zajęli i otrzymali statutekę Bytomskiego Pierwszego Wicemistrza Biznesu 2016 - uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu - Marta KudziorMarcel Ostrowski. Nagrodę wręczyli im Zastępca Prezydenta Bytomia - Aneta Latacz i Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu - Ryszard Kłak.

III miejsce zajęli i otrzymali statuetkę Bytomskiego Drugiego Wicemistrza Biznesu 2016 - uczniowie Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu ("Elektronik") - Tomasz ŚliwkaMarcel Kołodziej. Nagrodę wręczył im Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu - Antoni Wojciechowski.

W uroczystości - oprócz nagrodzonych - udział wzięli także rodzice uczniów i nauczyciele, którzy przygotowali ich do udziału w grze oraz Prezes Zarządu Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Teresa Chudziak i Dyrektor Technikum Nr 4 - Beata Kołodziejczyk.

Zobacz relację i zdjęcia z uroczystości w Galerii Foto i na stronie miejskiej Bytomia