W środę 19 października 2016r. w auli budynku szkolnego przy ul. Powstańców Śląskich 10 odbyły się miejskie rozgrywki ekonomicznej gry symulacyjnej "Chłopska Szkoła Biznesu". Organizatorami gry były Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a patronat nad nią objęli: Prezydent Bytomia - Damian Bartyla, Bytomska Rada Biznesu oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.

Gra 19 X 2016

"Chłopska Szkoła Biznesu" to gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra symuluje działalność gospodarczą, w atrakcyjny sposób ukazując mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Gra powstała w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, w ramach realizowanego przez tenże instytut projektu wydawniczo-edukacyjnego "Chłopska Szkoła Biznesu 2010", dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, ze środków programu "Patriotyzm Jutra".

W Centrum Kształcenia Ustawicznego do gry przystąpiło łącznie 30 dwuosobowych zespołów reprezentujących: 12 bytomskich gimnazjów, 10 szkół pondagimnazjalnych oraz 4 śląskie uniwersytety trzeciego wieku. Niektóre szkoły i placówki zgłosiły po dwa zespoły. Centrum Kształcenia Ustawwicznego w Bytomiu reprezentowali: Beata Walesa, Krystyna Bialik, Sebastian Taube i Adam Borkowski.

Grę, przy trzech stolikach, prowadzili pracownicy katowickiego WUP-u oraz jego filii w Bielsku Białej i Częstochowie.


Zgodnie z Regulaminem rozgrywki toczyły się w dwóch rundach. Do drugiej, decydującej rundy zostało zakwalifikowanych 10 zespołów, które uzyskały w pierwszej fazie rozgrywek 10 najlepszych wyników. Były to: Gimnazja nr 7, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 15 i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, Państwowe Szkoły Budownictwa, Technikum Nr 4, I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej.

W czasie przerwy między pierwszą a drugą rundą uczestnicy gry i zaproszeni goście: Krzysztof Gajos - Przewodniczący Bytomskiej Rady Biznesu i Agnieszka Morys - Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, wysłuchali wykładu nauczyciela historii w bytomskim CKU - Bogdana Starzycznego – „Karol Godula - Górnośląski przedsiębiorca".

Zgodnie z regulaminem rozgrywek zwycięzcą gry został zespół, którego gracze zgromadzili największy majątek po zsumowaniu ich wyników w obydwu rundach. Najlepsi okazali się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej - Stefania DrożniewiczMarian Porada, a kolejne miejsca zajęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu - Marta KudziorMarcel Ostrowski oraz uczniowie Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu - Tomasz ŚliwkaMarcel Kołodziej.

Rozdanie nagród i wręczenie zwycięskim zespołom statuetek BYTOMSKIEGO MISTRZA BIZNESU 2016 oraz BYTOMSKIEGO PIERWSZEGO i DRUGIEGO WICEMISTRZA BIZENSU 2016 odbędzie się 3 listopada o godzinie 16.00 w Biurze Promocji Bytomia z udziałem Prezydenta Bytomia, Przewodniczącego Bytomskiej Rady Biznesu, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu oraz dyrektorów obydwu organizatorów: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Zobacz →  FOTORELACJĘ

Zobacz → FOTORELACJĘ na stronie BUTW