Harmonogram matur:

8.06.2020 (poniedziałek) 9:00 język polski (zakres podstawowy) - sala 304 (III pietro)

8.06.2020 (poniedziałek) 14:00 język polski (zakres rozszerzony) - sala 008 (parter)

9.06.2020 (wtorek) 9:00 matematyka (zakres podstawowy) - sala 304 (III pietro)

10.06.2020 (środa) 9:00 język angielski (zakres podstawowy) - sala 207 i 210 (II piętro)

10.06.2020 (środa) 14:00 język angielski (zakres rozszerzony) - sala 207 (II piętro)

pełny harmonogram matur - opublikowany przez CKE


Informacje dotyczące wejścia do budynku szkoły osób przystąpujących do egzaminu maturalnego w dniach 8 - 10 czerwca 2020:

  1. Do budynku szkoły wchodzimy wejściem od strony boiska szkolnego według harmonogramu:
    a) godzina 8:15 → absolwenci VI LO1 WZ, VI LO2 WZ, absolwenci lat poprzednich oraz osoby skierowane przez OKE,
    b) godzina 8:30 → absolwenci 3 LO WW.
  2. Osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarnych, a w szczególności: zdezynfekowania rąk, korzystania z własnych środków ochrony osobistej (maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek), zachowania co najmniej 2 metrowego dystansu od innych osób przebywających w tym samym czasie w budynku/pomieszczeniu, używania wyłącznie własnych długopisów z czarnym wkładem (przynosimy co najmniej dwa) oraz innych pomocy np. linijka, cyrkiel, kalkulator.
  3. Po wejściu do budynku kierujemy się w poniedziałek i wtorek bezpośrednio na trzecie piętro do sali 304, w środę na drugie piętro do sal 207 i 210 zgodnie z listami nazwisk, które będą umieszczone na drugim piętrze.
  4. Przypominamy o obowiązku posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjeciem (dowód osobisty lub paszport).

Obowiązkowo zapoznaj się z poniższymi załącznikami:

Zgodnie z zaleceniami MEN tegoroczni abiturienci XI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przystępujący do egzaminu maturalnego będą mogli skorzystać w Centrum, w dniach od 1 do 5 czerwca, z konsultacji przedmaturalnych. Zasady udziału w konsultacjach i ich terminy dostepne są → TUTAJ.


INFORMACJA DLA SŁUCHACZY I ABSOLWENTÓW SZKOŁY POLICEALNEJ I KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PRZYSTĘPUJĄCYCH W CZERWCU DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W zakładce EGZAMINY ZAWODOWE - KOMUNIKATY umieszczone zostały harmonogramy części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego.


W związku z przedłużeniem, przez Ministra Edukacji Narodowej, przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 24 maja, w Centrum Kształcenia Ustawicznego wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia zajęć ON LINE.
Od 4 maja udział w zajęciach wymaga zalogowania się na szkolną platformę Moodle.
Dostęp do zajęć ON LINE mają tylko słuchacze posiadający konta osobiste na szkolnej platformie Moodle.