1. Dominika Weiss - przewodnicząca (klasa III liceum ogólnokształcącego na Wydziale Wieczorowym)
  2. Robert Winiarek - wiceprzewodniczący (klasa II liceum ogólnokształcącego na Wydziale Wieczorowym)
  3. Kamil Porwit - (klasa I liceum ogólnokształcącego na Wydziale Wieczorowym)
  4. Dawid Tobor (klasa I liceum ogólnokształcącego na Wydziale Wieczorowym)