Przewodniczący:

Robert Winiarek (WW 3LO)

Członkowie:

Wiktoria Benerat (WW 1LO)
Natalia Małota (WW 2L0)
Zbigniew Jaskulski (WZ IIILO2)
Marcin Mikołajczyk (WZ IIILO2)