► TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU 2020 - SESJA ZIMOWA (STYCZEŃ - LUTY)

2 td SP - kwalifikacja AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego: część pisemna egzaminu → 10 stycznia 2020; część praktyczna egzaminu → 9 stycznia 2020

I ops KKZ - kwalifikacja MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: część pisemna egzaminu → 10 stycznia 2020; część praktyczna egzaminu → 9 stycznia 2020

I orb KKZ - kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych: część pisemna egzaminu → 10 stycznia 2020; część praktyczna egzaminu → 9 stycznia 2020

III m-t KKZ - kwalifikacja B.18. Wykonywanie robór murarskich i tynkarskich: część pisemna egzaminu → 10 stycznia 2020; część praktyczna egzaminu → 11-20 stycznia 2020 oraz 7-12 lutego 2020 (szczegółowy terminarz podany zostanie grudniu 2019)


►  HARMONOGRAMY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU 2020 - SESJA ZMIOWA (STYCZEŃ - LUTY) PRZEPROWADZANYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU

→  CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

→  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU


►  WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW, Z KTÓRYCH MOŻNA KORZYSTAĆ W CZASIE EGZAMINU

        →  WYKAZ MATERIAŁOW I PRZYBORÓW


►  TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  W ROKU 2020 - SESJA ZIMOWA (STYCZEŃ - LUTY)

       → 20 marca 2020


 POWROT   EGZAMINY ZAWODOWE

POWROT   INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH

POWROT   DRUKI DEKLARACJI I WNIOSKÓW

POWROT   ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

POWROT   KONTAKT