Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Programy unijne Aktualności Wydział stacjonarny Wydział zaoczny Egzaminy zawodowe kursy Kontakt

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Zakup książek do biblioteki sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w ramach projektu - stanowiącego realizację pomocy Stowarzyszenia w Akcji "1% dla mojej szkoły" w kwocie 2358,12 zł.

Aktualności

Uwaga maturzyści - WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Od piątku 27 czerwca 2014 r.  w sekretariacie Wydział Zaocznego i Wieczorowego (pokój 041) można odbierać wyniki egzaminu maturalnego oraz świadectwa dojrzałości (za okazaniem dowodu osobistego).


Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego z nich mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:


1. Część pisemna   -  26 sierpnia 2014 r.              (wtorek, godz. 9:00)


2. Część ustna         -  25-29 sierpnia 2014 r.        (wg harmonogramu zamieszczonego w gablocie)


UWAGA: Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora Centrum w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 4 lipca br. Oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Sekretariat CKU

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Admin

FINAŁ KONKURSU13 czerwca 2014r w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbył się finał i rozdanie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu na opis obrazu „Obraz i słowo” .

Słuchaczka naszego Centrum –  kończąca w tym roku 1 klasę Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Marzena Spyra zdobyła w tym konkursie specjalne wyróżnienie za najlepszą analizę elementów malarskich obrazu Konrada Krzyżanowskiego „Fortepian”.

Wśród gości zaproszonych do Muzeum znaleźli się: wiceprezydent Bytomia - Aneta Latacz, radna Rady Miejskiej w Bytomiu - Halina Bieda, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP - Wojciech Szarama oraz senator RP Andrzej Misiołek.

Nagrody laureatom wręczali Dyrektor Muzeum Dominik Abłamowicz oraz przewodnicząca jury – historyk sztuki Iwona Mohl, która była pod ogromnym wrażeniem pracy napisanej przez naszą słuchaczkę.

RK

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 15 września skłAdać będzie można wnioski na stypendium szkolne. Wnioski składać mogą  wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bytom.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po w/w terminie (np. w sytuacji pobytu w szpitalu, ciężkiej choroby). W powyższej sytuacji należy przedłożyć stosowne dokumenty, potwierdzające brak możliwości złożenia wniosku w terminie.  Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zobacz SZCZEGÓŁY


RK

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku Zespół Doradców Zawodowych Bramka sms Zobacz nasze promocyjne filmy Program Grundtvig w programie Trzy Pokolenia - Konkurs Ortograficzny Bytomska Przyroda w Obiektywie Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej