Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Programy unijne Aktualności Wydział stacjonarny Wydział zaoczny Egzaminy zawodowe kursy Kontakt

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Zakup książek do biblioteki sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w ramach projektu - stanowiącego realizację pomocy Stowarzyszenia w Akcji "1% dla mojej szkoły" w kwocie 2358,12 zł.

Aktualności

EGZAMINY ZAWODOWE

UWAGA ⇒  Wszelkie informacje dotyczące egzaminów zawodowych publikowane są w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE umieszczonej po lewej stronie ekranu.

Znajdują się tam:  • aktualne komunikaty dla słuchaczy oraz absolwentów szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w Centrum,

  • ogólne informacje na temat egzaminów zawodowych,

  • druki i formularze wypisywane i składane przez słuchaczy przystępujacych do egzaminów zawodowych;

  • procedury przeprowadzania egzaminów,

  • terminy egzaminów,

  • inne informacje ważne dla słuchaczy i ebsolwentów przystępujacych do egzaminów zawodowych oraz nauczycieli - członków zespołów egzaminacyjnych.

RK

Zimowa przerwa świąteczna

Sekretariat CKU

KOMUNIKAT W SPRAWIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

RK

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W STYCZNIU 2014

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podała terminy egzaminów zawodowych, które zostaną przeprowadzone w styczniu 2014.

Do egzaminów (część teoretyczna i część praktyczna) przystępują w styczniu 2014r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu:

►  słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy - Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska pracy

►  słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik geodeta - Egzamin potwierdzający kwalifikację B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych i B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

►  słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik górnictwa podziemnego - Egzamin potwierdzający kwalifikację M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

Do egzaminy zawodowego praktycznego w styczniu 2014r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przystąpią także absolwenci z lat poprzednich Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz ⇒ Kalendarz EGZAMINÓW

RK

UWAGA GIMNAZJALIŚCI

Sekretariat CKU

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku Zespół Doradców Zawodowych Bramka sms Zobacz nasze promocyjne filmy Program Grundtvig w programie Trzy Pokolenia - Konkurs Ortograficzny Bytomska Przyroda w Obiektywie Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej