Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Programy unijne Aktualności Wydział stacjonarny Wydział zaoczny Egzaminy zawodowe kursy Kontakt

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Zakup książek do biblioteki sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w ramach projektu - stanowiącego realizację pomocy Stowarzyszenia w Akcji "1% dla mojej szkoły" w kwocie 2358,12 zł.

Aktualności

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

W sobotę 12 kwietnia - w szkolnej auli - słuchacze i absolwenci Centrum pisali próbny egzamin zawodowy. Była to próba generalna przed czerwcowymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie, czyli przed "starym" i przed "nowym" egzaminem zawodowym. Słuchaczki i słuchacze, którzy w minioną sobotę przystapili do egzaminu, mieli możliwość zapoznania się z procedurami i warunkami w jakich przeprowadza się egzamin oraz przykladowymi zadaniami egzaminacyjnymi.Więcej zdjęć ⇒  TUTAJ

RK

POPRAWKOWE EGZAMINY ZAWODOWE

RK

Quiz Humanistyczny

Sekretariat CKU

ZAPROSZENIE NA PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY


⇒  UWAGA:


D O   E G Z A M I N U   P O P R A W K O W E G O   M O G Ą   P R Z Y S T Ą P I Ć   T A K Ż E   A B S O L W E N C I   C E N T R U M   K S Z T A Ł C E N I A   U S T A W I C Z N E G O   Z   L A T   P O P R Z E D N I C H

RK

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDOSTEPNIENIA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ORAZ WYDAWANIA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW

RK

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku Zespół Doradców Zawodowych Bramka sms Zobacz nasze promocyjne filmy Program Grundtvig w programie Trzy Pokolenia - Konkurs Ortograficzny Bytomska Przyroda w Obiektywie Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej